Welkom

Verlofperiode

Contactpunt tussen 04/07 en 24/07

Katrien Bruneel
katriendeleidraad.be
0486 166 113

Algemeen verlof van 24/07 tot en met 6/08

Bij dringende hulp: gelieve contact op te nemen met uw huisarts of met de spoeddienst van het dichtstbijzijnde ziekenhuis!

Betekenis

De Leidraad - BetekenisDe leidraad…

Richtsnoer.

Lei-draad: begeleidt een boom in zijn groei, waarbij de autonomie van de boom centraal staat.

Leid-raad: een raad (team) die begeleidt.

Iets waardoor je je laat leiden.