Welkom

Betekenis

De Leidraad - BetekenisDe leidraad…

Richtsnoer.

Lei-draad: begeleidt een boom in zijn groei, waarbij de autonomie van de boom centraal staat.

Leid-raad: een raad (team) die begeleidt.

Iets waardoor je je laat leiden.

Terugbetalingen bij verschillende mutualiteiten

De Leidraad is erkend bij volgende mutualiteiten voor zowel kinderen als volwassenen:

CM – Christelijke Mutualiteit
Bond Moyson
OZ – Onafhankelijk Ziekenfonds
Liberale mutualiteit
Partena
(enkel kinderen)
Vlaams en Neutraal ziekenfonds

Neem contact op met uw ziekenfonds om de voorwaarden voor terugbetaling te bekijken samen met u.