Gezinstherapie

Problemen in een gezin kunnen voortdurend voor spanningen zorgen. Wanneer gezinsleden het gevoel hebben hierin vast te lopen kan gezinstherapie een oplossing bieden.

Problemen kunnen zich op verschillende niveau’s situeren.

In gezinsbegeleiding gaan we samen op zoek naar patronen waarin jullie steeds opnieuw vastlopen. Er worden jullie handvaten aangereikt en we gaan de krachten van de ouders en jongere aanspreken om zo op een constructieve manier verandering te brengen in het gezin.