Supervisie

Supervisie gaat over jou als therapeut.

Binnen supervisie wisselen we kennis en nieuwe technieken uit om de professionaliteit te verhogen. Supervisie kan individueel en in groep.