Supervisie

Supervisie kan zowel individueel als in groep.

Werken als therapeut is werken met en aan jezelf.

Supervisie kan je hierbij helpen!

Groepssupervisie

Onder begeleiding van een erkend supervisor (B.N.V.I.P.) ga je samen met andere therapeuten of coachen aan de slag rond een centraal thema.

Groepssupervisie is een begeleidingsmoment waar je:

Prijs

60 euro per bijeenkomst

1 voucher per bijeenkomst (A.I.H.P. studenten. Een bijeenkomst telt voor 2 uur supervisie)

Diverse thema’s

Kinderen/jongeren

Werken rond casussen (eigen inbreng van casussen)

Intakegesprek en hulpvraagverkenning

Oudergesprekken

Werken rond zelfbeeld

Werken rond gevoelens

Werken met relaxatietechnieken

Werken met rituelen

ASS

ADHD

Faalangst

Volwassenen

Werken rond casussen (eigen inbreng van casussen)

Intakegesprek en hulpvraagverkenning

Werken rond zelfbeeld

Werken rond gevoelens

Werken rond relaxatietechnieken

Werken met rituelen

burn-out of bore-out: methodieken

verder na ziekte?

Expliciteringsproces / verdiepende vraagstelling. Hoe tot meer diepgang komen in de gesprekken?

Zelfvertrouwen als therapeut

Inschrijven

Inshrijven kan tot ten laatste 10 dagen voor datum. Bij annulatie minder dan 48 uur op voorhand of bij een no show wordt de supervisie aangerekend.

Wil je met een groep cursisten samen rond een thema groepssupervisie volgen? Dien dan een aanvraag in voor een moment en thema naar keuze. Voorwaarde: minimum 3 deelnemers!

Bij onvoldoende inschrijvingen wordt de bijeenkomst geannuleerd.