Psychotherapeut kinderen en jongeren op zelfstandige basis

Wij hebben volgende vacature: Psychotherapeut jongeren op zelfstandige basis

De Leidraad is een multidisciplinair centrum voor psychotherapie en counseling met een praktijkruimte in Ursel en één in Beernem.  We werken vanuit een integratieve visie waarin het welbevinden van de cliënt voorop staat. Onbevooroordeeld kunnen werken en een positieve ingesteldheid zijn bij ons onontbeerlijk! We werken met zeer uiteenlopende aanmeldingsvragen.

Omdat ons cliëntenbestand blijft groeien, zijn we op zoek naar een psychotherapeut met specialisatie kinderen en jongeren die op zelfstandige basis wil instappen in onze praktijk. We zoeken iemand die bereid is een dagdeel (bij voorkeur op woensdag, vrijdag of zaterdag) per week te werken vanuit onze praktijk en mee het cliëntenbestand uit te bouwen. Je kiest zelf hoeveel cliënten je ziet per week.

Gezocht profiel

 • Zelfstandig in hoofd- of bijberoep.
 • Professionele bachelor in een menswetenschappelijke richting.
 • Bijkomende therapie opleiding gevolgd hebben is een must!
 • Gepassioneerd zijn om kinderen te helpen.
 • Bereid zijn je minimum 1 dagdeel ( bij voorkeur op woensdag, vrijdag of zaterdag) per week beschikbaar te houden voor begeleidingen.
 • Je kan extra tijd vrijmaken voor de communicatie (mails, telefoons) die nodig is voor een goede samenwerking en je bent bereid aanwezig te zijn op het maandelijks overleg
 • Minstens 1 jaar ervaring als therapeut. Kennis van speltherapeutische en creatieve technieken zijn een groot pluspunt!
 • Uitvoeren van het therapeutisch beleid van de groepspraktijk.
 • Bereidheid om deel te nemen aan de teamwerking en de uitbouw van de praktijk.

Jobgerelateerde competenties

 • Daar het om zeer diverse aanmeldingen en hulpvragen gaat is een zekere ervaring en maturiteit zeer belangrijk!
 • Een therapeutisch behandelplan kunnen opmaken en volgen.
 • De noden/behoeften van de cliënt kunnen analyseren .
 • De cliënt en zijn ouders kunnen informeren over de aanpak en de mogelijkheden van de begeleiding.
 • Oudergesprekken kunnen voeren in functie van de begeleiding van hun kind.
 • Diverse therapeutische technieken beheersen.
 • In staat zijn om de aard van de moeilijkheden vast te stellen vanuit een brede visie.
 • Je gelooft in de krachten en ontwikkelingsmogelijkheden van cliënten en kan hen hierin stimuleren tot groei.
 • Hands-on-mentaliteit.

Persoonsgebonden competenties

 • Stressbestendig zijn
 • Inventief zijn, creatief denken
 • Punctueel en ordelijk werken
 • Openstaan voor reflectie
 • Contactvaardig zijn
 • Zelfstandig kunnen werken
 • Onbevooroordeeld en neutraal kunnen zijn
 • Welzijn van de cliënt voorop stellen
 • Echt en integer zijn
 • Regels en afspraken nakomen
 • Kordaat kunnen optreden

Aanbod

 • Gebruik van volledig ingerichte therapieruimtes.
 • Flexibele opstart.
 • Bekendmaking en zichtbaarheid via de praktijk.
 • Toegang tot methodieken, boeken en materiaal.
 • Mogelijkheid tot intervisie.
 • Maandelijks casusoverleg.
 • Ruimte om eigen initiatieven te ontwikkelen.
 • Zeer flexibele bijdrage voor gebruik van de ruimte en materiaal.

Solliciteren met cv en gemotiveerd schrijven via:

Ada Van Moorhem
Heirstraat 1, 9910 Ursel
Of ada@deleidraad.be Stel je kandidatuur