Psychotherapeut volwassenen op zelfstandige basis

Wij zoeken een: Psychotherapeut volwassenen op zelfstandige basis

De Leidraad is een multidisciplinair centrum voor psychotherapie en counseling met een praktijkruimte in Ursel en één in Beernem.  We werken vanuit een integratieve visie waarin het welbevinden van de cliënt voorop staat. Onbevooroordeeld kunnen werken en een positieve ingesteldheid zijn bij ons onontbeerlijk! We werken met zeer uiteenlopende aanmeldingsvragen.

Omdat ons cliëntenbestand blijft groeien, zijn we op zoek naar een psychotherapeut met specialisatie volwassenen-, relatie en gezinsbegeleiding die op zelfstandige basis wil instappen in onze praktijk. We zoeken iemand die bereid is een dagdeel (bij voorkeur 1 avond) per week te werken vanuit onze praktijk en mee het cliëntenbestand uit te bouwen.

Gezocht profiel

 • Zelfstandig in hoofd- of bijberoep.
 • Professionele bachelor
 • 4-jarige erkende psychotherapie opleiding afgerond hebben.
 • Gepassioneerd zijn om mensen te helpen.
 • Bereid zijn je minimum 1 dagdeel ( bij voorkeur een avond) per week beschikbaar te houden voor begeleidingen.
 • Je kan extra tijd vrijmaken voor de communicatie (mails, telefoons) die nodig is voor een goede samenwerking en je bent bereid aanwezig te zijn op het maandelijks overleg
 • Minstens 1 jaar ervaring als therapeut. Kennis van relationele moeilijkheden, gezinsbegeleiding, relatiebegeleiding, burn-out, stressmanagement, rouw en verlies is een groot pluspunt!
 • Uitvoeren van het therapeutisch beleid van de groepspraktijk.
 • Bereidheid om deel te nemen aan de teamwerking en de uitbouw van de praktijk.

 

Jobgerelateerde competenties

 • Individuele gesprekken en koppelgesprekken kunnen voeren.
 • Daar het om zeer diverse aanmeldingen en hulpvragen gaat is een zekere ervaring en maturiteit zeer belangrijk!
 • Voldoende theoretische kennis hebben om de cliënt psycho-educatie te kunnen geven.
 • Een therapeutisch behandelplan kunnen opmaken en volgen.
 • De noden/behoeften van de cliënt kunnen analyseren .
 • De cliënt kunnen informeren over de aanpak en de mogelijkheden van de begeleiding.
 • Diverse therapeutische technieken beheersen.
 • In staat zijn om de aard van de moeilijkheden vast te stellen.
 • Hands-on-mentaliteit.

Persoonsgebonden competenties

 • Stressbestendig zijn
 • Inventief zijn, creatief denken
 • Punctueel en ordelijk werken
 • Openstaan voor reflectie
 • Contactvaardig zijn
 • Zelfstandig kunnen werken
 • Onbevooroordeeld en neutraal kunnen zijn
 • Welzijn van de cliënt voorop stellen
 • Echt en integer zijn
 • Regels en afspraken nakomen

Aanbod:

 • Gebruik van volledig ingerichte therapieruimtes.
 • Flexibele opstart.
 • Bekendmaking en zichtbaarheid via de praktijk.
 • Toegang tot methodieken, boeken en materiaal.
 • Mogelijkheid tot intervisie.
 • Maandelijks casusoverleg.
 • Ruimte om eigen initiatieven te ontwikkelen.
 • Zeer flexibele bijdrages voor gebruik van de ruimte en materiaal.

Solliciteren met cv en gemotiveerd schrijven via:

Ada Van Moorhem
Heirstraat 1, 9910 Ursel
Of ada@deleidraad.be Stel je kandidatuur