Vorming

Onze eigen opleidingen

Sociale weerbaarheid en zelfvertrouwen stimuleren bij kinderen

Deze opleiding beoogt een zeer praktische en doelgerichte opleiding rond psychosociale weerbaarheid, sociale vaardigheidstraining en het stimuleren van zelfvertrouwen bij kinderen en jongeren.

Sociale vaardigheden zijn de basis voor een optimaal zelfvertrouwen. Als kinderen onvoldoende zelfvertrouwen of te weinig sociale vaardigheden hebben dan ondervinden zij hier veel hinder van. We kunnen kinderen en jongeren echter via doelgerichte oefeningen en opdrachten stimuleren in het ontwikkelen van deze vaardigheden en bijgevolg hun zelfvertrouwen op te krikken.

Deze opleiding beoogt een zeer praktische en doelgerichte opleiding rond psychosociale weerbaarheid, sociale vaardigheidstraining en het stimuleren van zelfvertrouwen bij kinderen en jongeren.

Na afloop van deze opleiding ben je in staat om zelf te werken met kinderen en jongeren rond zelfvertrouwen en sociale vaardigheden.


Meer info…

Hoog gevoeligheid bij kinderen.

Misschien herken je dit wel. Je kind geeft een verjaardagsfeestje en na een tijdje zondert hij zich af van zijn vriendjes en trekt zich alleen terug op zijn kamer. Je kind heeft last van lawaai in de klas. Je kind is op school een zeer voorbeeldige leerling, maar eens thuis ontploft hij/zij en krijgt hij/zij uitbarstingen. Je kind ligt wakker van het onrecht in de wereld.
Hoog gevoeligheid is een mooie eigenschap, die wordt vaak ervaren als moeilijkheid of last. Hoog gevoelige kinderen opvoeden vergt iets meer aandacht van de opvoeders ( ouders, opvang, school, jeugdbeweging,…) rond hen.
Hoe kunnen we gevoelige kinderen opvoeden en begeleiden in een wereld die hen overweldigt? Hoe leren we hen leven in plaats van overleven?
Deze interactieve workshop is een echte must voor iedereen die instaat voor de opvoeding, omgaat of werkt met hoog gevoelige kinderen.
Je krijgt handvaten om het kind te erkennen, te begrijpen (waarom ze op een bepaalde manier reageren) en te begeleiden.


Meer info…

Relaxatietechnieken bij kinderen

Heel wat kinderen staan onder constante druk en ervaren wel eens stress. Hun dagen zijn volledig gevuld en ruimte en tijd om stil te zijn worden stilaan een luxeproduct: niets doen is tegenwoordig taboe.

Veel mentale en lichamelijke klachten van kinderen hebben hun oorsprong in het onvoldoende ontladen van stress. Er is ook een sterk verband tussen stress en onderpresteren.

Relaxatie is een basisvoorwaarde voor een gezond leven en een voorwaarde om tot leren te komen. Zonder rust/ ontspanning is er geen mogelijkheid tot groei. We hebben rust nodig om te kunnen integreren; om alle verschillende prikkels en indrukken te filteren, opdoen en verwerken.

Relaxatie inbouwen in het dagelijkse leven van kinderen zowel thuis als op school is echter niet zo moeilijk als het lijkt.

Deze opleiding beoogt een zeer praktische en doelgerichte opleiding rond relaxeren en oefeningen om te kunnen relaxeren met kinderen.


Meer info…

Logo AIHPVorming in samenwerking met AIHP

Tekeningen als methodiek

In tekeningen komt onbewust naar voor wat niet gezegd of gedacht kan worden. Werken via tekeningen en tekeningen kunnen ‘lezen’ is een krachtige methodiek zowel bij kinderen, jongeren als volwassenen.
Via deze praktische opleiding krijg je inzicht in hoe je met tekeningen kunt werken, wat je eruit kunt afleiden, welke soorten tekeningen je kunt laten maken en aandachtspunten leren herkennen. Je leert hierbij rekening houden met de belevingswereld en de context van de tekenaar. Je leert een kijk krijgen op de onbewuste leefwereld van de tekenaar. Je leert oog krijgen voor details en de betekenis ervan. Uit een tekening kun je waardevolle informatie halen over hoe een kind/ volwassene zich voelt en waar het behoefte aan heeft.
De opleiding wordt gegeven vanuit een psychodynamisch en psychoanalytisch referentiekader.
De opleiding is toegankelijk voor iedereen die met kinderen, jongeren en volwassenen werkt.


Meer info…

Integratieve kinder-en jeugdpsychotherapie

In het werken met kinderen en jongeren is een goede, nauwe aansluiting met het kind en de jongere essentieel: kinderen hebben een andere taal: doe-taal, speel-taal, voel-taal en woordenloze-taal. Vanuit dit oogpunt worden een breed spectrum aan counselingsattitudes, technieken en vaardigheden aangeleerd.

Naast een grondige studie van levenslooppsychologische inzichten komen ook veel interventies en werkvormen aan bod om groei en verandering bij het kind/ de jongere te stimuleren.


Meer info…

Relaxatietechnieken bij kinderen


Meer info…

 Wenst u een opleiding of vorming op maat?

  • Faalangst bij lagere school kinderen. Begeleiding en opvoeding.
  • Psychosociale weerbaarheid bij kinderen.
  • Kinderen met depressieve kenmerken.
  • Nut van relaxatietechnieken en stressmanagement.
  • Spelstimulatie. Spelontwikkeling bij kinderen met een beperking.
  • Relaxatietechnieken bij kinderen.
  • Gebruik van kindertekeningen in therapie.
  • Pesten, hoe aanpakken op school?
  • Leren communiceren.

Vraag hier een opleiding op maat aan!