Vorming

Onze eigen opleidingen

Sociale weerbaarheid en zelfvertrouwen stimuleren bij kinderen

Deze opleiding beoogt een zeer praktische en doelgerichte opleiding rond psychosociale weerbaarheid, sociale vaardigheidstraining en het stimuleren van zelfvertrouwen bij kinderen en jongeren.

Sociale vaardigheden zijn de basis voor een optimaal zelfvertrouwen. Als kinderen onvoldoende zelfvertrouwen of te weinig sociale vaardigheden hebben dan ondervinden zij hier veel hinder van. We kunnen kinderen en jongeren echter via doelgerichte oefeningen en opdrachten stimuleren in het ontwikkelen van deze vaardigheden en bijgevolg hun zelfvertrouwen op te krikken.

Deze opleiding beoogt een zeer praktische en doelgerichte opleiding rond psychosociale weerbaarheid, sociale vaardigheidstraining en het stimuleren van zelfvertrouwen bij kinderen en jongeren.

Na afloop van deze opleiding ben je in staat om zelf te werken met kinderen en jongeren rond zelfvertrouwen en sociale vaardigheden.


Meer info…

Logo AIHPVorming in samenwerking met AIHP

Integratieve kinder-en jeugdpsychotherapie

In het werken met kinderen en jongeren is een goede, nauwe aansluiting met het kind en de jongere essentieel: kinderen hebben een andere taal: doe-taal, speel-taal, voel-taal en woordenloze-taal. Vanuit dit oogpunt worden een breed spectrum aan counselingsattitudes, technieken en vaardigheden aangeleerd.

Naast een grondige studie van levenslooppsychologische inzichten komen ook veel interventies en werkvormen aan bod om groei en verandering bij het kind/ de jongere te stimuleren.


Meer info…

Logo konnekt-itVorming in samenwerking met Konnekt-it

Tekeningen analyseren

In tekeningen komt onbewust naar voor wat niet gezegd of gedacht kan worden. Werken via tekeningen en tekeningen kunnen ‘lezen’ is een krachtige methodiek zowel bij kinderen, jongeren als volwassenen.
Via deze praktische opleiding krijg je inzicht in hoe je met tekeningen kunt werken, wat je eruit kunt afleiden, welke soorten tekeningen je kunt laten maken en aandachtspunten leren herkennen. Je leert hierbij rekening houden met de belevingswereld en de context van de tekenaar. Je leert een kijk krijgen op de onbewuste leefwereld van de tekenaar. Je leert oog krijgen voor details en de betekenis ervan. Uit een tekening kun je waardevolle informatie halen over hoe een kind/ volwassene zich voelt en waar het behoefte aan heeft.
De opleiding wordt gegeven vanuit een psychodynamisch en psychoanalytisch referentiekader.
De opleiding is toegankelijk voor iedereen die met kinderen, jongeren en volwassenen werkt.


Meer info…

Relaxatie- en bewustwordingstechnieken voor jongeren

Stress blijkt vaak een groot aandeel te hebben bij het ontstaan en in stand houden van problemen. Relaxatietechnieken en bewustwordingstechnieken zijn dan ook een rode draad doorheen elke begeleiding. Het idee om de technieken toegankelijk te maken voor alle jongeren en hulpverleners is dan ook de grote drijfveer achter het boek “Chillax”.

We ervaren allemaal wel stress of spanning. We leven immers in chaotische en drukke tijden, waarin we steeds beter en meer moeten presteren en waar ontspanning bijna taboe geworden is. Onze kinderen en jongeren hebben dan ook nood aan tools en vaardigheden om hiermee op een goede manier te leren omgaan.


Meer info…

Relaxatietechnieken voor kinderen & jongeren

Tijdens deze 4 daagse opleiding krijg je inzicht in diverse relaxatietechnieken om met kinderen & jongeren aan de slag te gaan. Je krijgt inzicht in hoe stress het functioneren (vaak negatief) beïnvloedt en hoe je kinderen en jongeren actief kan leren omgaan met stress. Veel mentale en lichamelijke klachten van kinderen en jongeren hebben hun oorsprong in het onvoldoende ontladen van stress. Er is een sterk verband tussen stress en onderpresteren.


Meer info…

 Wenst u een opleiding of vorming op maat?

  • Faalangst bij lagere school kinderen. Begeleiding en opvoeding.
  • Psychosociale weerbaarheid bij kinderen.
  • Kinderen met depressieve kenmerken.
  • Nut van relaxatietechnieken en stressmanagement.
  • Spelstimulatie. Spelontwikkeling bij kinderen met een beperking.
  • Relaxatietechnieken bij kinderen.
  • Gebruik van kindertekeningen in therapie.
  • Pesten, hoe aanpakken op school?
  • Leren communiceren.

Vraag hier een opleiding op maat aan!