Integratieve Kinder- en jongerencounseling

Omschrijving

Deze integratieve jaaropleiding beoogt een grondige praktische en theoretische vorming in het
begeleiden en counselen van kinderen en jongeren.

Doelstellingen

In het werken met kinderen en jongeren is een goede, nauwe aansluiting met het kind en de jongere
essentieel: kinderen hebben een andere taal: doe-taal, speel-taal, voel-taal en woordenloze-taal .
Vanuit dit oogpunt worden een breed spectrum aan counselingsattitudes, technieken en
vaardigheden aangeleerd.
Naast een grondige studie van levenslooppsychologische inzichten komen ook veel interventies en
werkvormen aan bod om groei en verandering bij het kind/ de jongere te stimuleren.

Programma

De cursisten worden intensief gevormd via een theoretisch kader en ervaringsgerichte lessen waarin
technieken en vaardigheden getraind worden. Daarnaast dienen de cursisten individuele opdrachten
en intervisies te houden. Binnen een stage-opdracht dienen cursisten aangeleerde technieken te
oefenen.
Cursisten die het getuigschrift ‘ Kinder- en jeugdcounseling’ wensen te behalen dienen een
gesuperviseerde praktijkstage ( 25 à 30 uur) en supervisie ( 7 sessies) te doen. Daarnaast moeten ze
ook een stageverslag en groeimap indienen.
Wie een 4-jarige opleiding psychotherapie-opleiding succesvol beëindigd, kan een getuigschrift
“bijzondere bekwaming in de kinder- en jeugdpsychotherapie” aanvragen.

Opleidingstraject

AIHP
Vives

De opleiding omvat 10 opleidingsdagen. Telkens zaterdagen van 9u00 tot 17u30.
Platform Psychotherapie accreditatie CPD (Continuous Professional Development): 90 – www.platformpsychotherapie.be
De opleidingsdocenten zijn Philippe VranckenAda Van MoorhemAnouk PierreIsa Deschuyteneer
De hoofdverantwoordelijke: Didier Vanhee
De opleiding omvat 5 modules:

 1. Theoretische module
  • Levenslooppsychologie
  • Ontwikkelingsstoornissen ( ADHD, ASS, DCD, dyspractie)
  • Hechting – verbondenheid
 2. Methodisch handelen
  • Begeleidingsplan – behandelingsplan opmaken
  • Counselingsproces
 3. Sociaal- emotioneel counselen
  • Rouw
  • Echtscheiding
  • Weerbaarheid
  • Zelfbeeld
  • Vertrouwensrelatie
  • Sociale vaardigheden
  • Seksualiteit / grensoverschrijdend gedrag
  • Gevoelens
  • KOPP
 4. Counselingstechnieken
  • Oudergesprekken
  • Speltechnieken
  • Relaxatietechnieken
  • Gesprekstechnieken
  • Tekeningen
  • Duplo
 5. Praktijk
  • 15 uur intervisie
  • 25 à 30 uur Stage
  • 7 uur supervisie ( minstens 3 individueel bij stagementor)
  • 1 eindevaluatie bij stagementor: voorbereiding evaluatie stage + supervisie
  • Cursisten kiezen een mentor uit de docenten van de opleiding

Evaluatie

Op het eind van het academiejaar is er een praktijkdeliberatie door de docenten. Hier wordt een
praktijkrapport voor opgemaakt. Aan de hand van dit praktijkrapport krijgen de cursisten te horen of
ze geslaagd zijn of niet voor de opleiding.
Er is geen tweede zittijd mogelijk.
Cursisten dienen voor alle modules te slagen!
Het eindcertificaat wordt verleend aan cursisten die de 10 lesdagen hebben gevolgd ( max. 2
gewettigde afwezigheden worden toegelaten), praktijkstage gevolgd hebben, alle taken en een
reflectieportfolio (persoonlijke reflectie en integratie) met goed gevolg hebben afgewerkt. Cursisten
moeten voor elk onderdeel slagen ( beslissing door praktijkteam). Cursisten dienen op het eind van
de opleiding op supervisie te komen voor hun evaluatie + uitslag van de opleiding.
Wie een 4-jarige opleiding psychotherapie-opleiding succesvol beëindigd, kan een getuigschrift
“bijzondere bekwaming in de kinder- en jeugdpsychotherapie” aanvragen.

Data en prijs

De opleiding gaat, bij voldoende inschrijvingen, van start . ( startdatum zie website)
De prijs voor de opleiding bedraagt 1500 euro ( KMO-p 40% subsidie mogelijk).
Supervisievouchers dienen extra aangevraagd te worden ( 60 euro per voucher – KMO-p 40% subsidie mogelijk).

Kalender

Datum Docent
28/10/2017 Ada
02/12/2017 Anouk
16/12/2017 Ada Locatie Gavere
06/01/2018 Ada
20/01/2018 Anouk
10/02/2018 Isa Locatie Gavere
17/03/2018 Isa Locatie Gavere
05/05/2018 Ada
02/06/2018 Philippe
23/06/2018 Ada

Deliberatie cursisten: Eerste week september
Deadline indienen stagemap: 15/07/2018
Terugkoppelingsgesprek uitslag: 15/09/2018

Inschrijven kan ook via deze link die u verwijst naar de website van de AIHP: naar opleidingspagina

Inschrijven

Start 28 oktober 2018

Locatie - Duur

Marathonstraat 8, 9000 Gent
Vossestraat 64, 9890 Gavere

Prijs

1500 euro (KMO-p 40% subsidie mogelijk)

Wanneer

 • 28/10/2017
 • 02/12/2017
 • 6/12/2017
 • 06/01/2018
 • 20/01/2018
 • 10/02/2018
 • 17/03/2018
 • 05/05/2018
 • 02/06/2018
 • 23/06/2018