Integratieve Kinder- en jongerencounseling

Omschrijving

Deze integratieve jaaropleiding beoogt een grondige praktische en theoretische vorming in het
begeleiden en counselen van kinderen en jongeren.

Doelstellingen

In het werken met kinderen en jongeren is een goede, nauwe aansluiting met het kind en de jongere essentieel: kinderen hebben een andere taal: doe-taal, speel-taal, voel-taal en woordenloze-taal. Vanuit dit oogpunt worden een breed spectrum aan begeleidingsattitudes, methodieken en vaardigheden aangeleerd.

Programma

De cursisten worden intensief gevormd via een theoretisch kader en ervaringsgerichte lessen waarin methodieken en vaardigheden getraind worden. Daarnaast dienen de cursisten individuele opdrachten en intervisies te houden.
Afhankelijk van de vooropleiding behalen cursisten een getuigschrift ‘Bijzondere bekwaming in de kinder- en jeugdpsychotherapie’ of een attest van gevolgde opleiding.
Praktiserende therapeuten/begeleiders kunnen een getuigschrift ‘Bijzondere bekwaming in de kinder- en jeugdpsychotherapie’ indien ze slagen voor de praktijkmodule.
Andere cursisten behalen een attest van gevolgde opleiding indien ze slagen voor de praktijkmodule.

Opleidingstraject

AIHP
Vives

De opleiding omvat 10 opleidingsdagen. Telkens zaterdagen van 9u00 tot 17u30.
Platform Psychotherapie accreditatie CPD (Continuous Professional Development): 90 – www.platformpsychotherapie.be
De opleidingsdocenten zijn Philippe VranckenAda Van Moorhem – Isa Deschuyteneer – Gastdocenten
De hoofdverantwoordelijke: Didier Vanhee

 

De opleiding omvat 5 modules:

 1. Theoretische module:
 1. Methodisch handelen:
 1. Sociaal- emotioneel begeleiden:
 1. Begeleidingstechnieken:
 1. Praktijkmodule
  1. voor praktiserende therapeuten
   • 15 uur intervisie.
   • 25 à 30 uur Stage
   • Stagemap met integratie-opdrachten uit de lessen
   • 7 uur supervisie ( minstens 3 individueel bij stagementor) à 1 voucher dient voor het feedbackmoment.
   • Cursisten kiezen een mentor uit de docenten van de opleiding.
  2. voor cursisten zonder eigen praktijkruimte
   • 15 uur intervisie.
   • Map met integratie-opdrachten uit de lessen toegepast op eigen werkdomein.
   • supervisie ( vrijblijvend)

Evaluatie

Op het eind van het academiejaar is er een praktijkdeliberatie door de docenten. Hier wordt een
praktijkrapport voor opgemaakt. Aan de hand van dit praktijkrapport krijgen de cursisten te horen of
ze geslaagd zijn of niet voor de opleiding.
Er is geen tweede zittijd mogelijk.
Cursisten dienen voor alle modules te slagen!
Het eindcertificaat wordt verleend aan cursisten die de 10 lesdagen hebben gevolgd ( max. 2
gewettigde afwezigheden worden toegelaten), praktijkstage gevolgd hebben, alle taken en een
reflectieportfolio (persoonlijke reflectie en integratie) met goed gevolg hebben afgewerkt. Cursisten
moeten voor elk onderdeel slagen ( beslissing door praktijkteam). Cursisten dienen op het eind van
de opleiding op supervisie te komen voor hun evaluatie + uitslag van de opleiding.
Wie een 4-jarige opleiding psychotherapie-opleiding succesvol beëindigd, kan een getuigschrift
“bijzondere bekwaming in de kinder- en jeugdpsychotherapie” aanvragen.

Data en prijs

De opleiding gaat, bij voldoende inschrijvingen, van start . ( startdatum zie website)
De prijs voor de opleiding bedraagt 1500 euro ( KMO-p 40% subsidie mogelijk).
Supervisievouchers dienen extra aangevraagd te worden ( 60 euro per voucher – KMO-p 40% subsidie mogelijk).

Kalender 2018-2019

Datum Docent
20/10/2018
24/11/2018
15/12/2018
19/01/2019
09/02/2019
23/02/2019
23/03/2019
27/04/2019
04/05/2019
18/05/2019 Jaarlijks Symposium (Vives, Kortrijk)
15/06/2019

Deadline indienen stagemap: 15/07/2019
Diploma-uitreiking: oktober 2019

Inschrijven kan ook via deze link die u verwijst naar de website van de AIHP: naar opleidingspagina

Inschrijven

Start 28 oktober 2018

Locatie - Duur

Marathonstraat 8, 9000 Gent
Vossestraat 64, 9890 Gavere

Prijs

1500 euro (KMO-p 40% subsidie mogelijk)

Wanneer

 • 20/10/2018
 • 24/11/2018
 • 15/12/2018
 • 19/01/2019
 • 09/02/2019
 • 23/02/2019
 • 23/03/2019
 • 27/04/2019
 • 04/05/2019
 • 15/06/2019

Inschrijven